24

Polių įrengimas

Pasiskaičius kitus blogus darau nuomonę kad šis procesas statytojams didelis galvos skausmas ir kainuoja nemažai nervų.  To paneigti negaliu. Bet apie viską iš pradžių. Dar pernai metais ekskavatorius paruošė statyboms...